Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

INFORMACJA O WYNIKU I PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO  na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 wyodrębnionego w budynku zabytkowym  w Tarnowie ulica Szkolna 2/1 z zasobu Gminy Miastkowo


Miastkowo, 2017.01.18

IGN. 6840.5.2016

INFORMACJA

O WYNIKU I PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 wyodrębnionego w budynku zabytkowym
  w Tarnowie ulica Szkolna 2/1 z zasobu Gminy Miastkowo

 

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.

1.     Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

Dnia 10 stycznia 2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, komisja przetargowa przeprowadziła I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 1, wyodrębnionego w budynku zabytkowym "oficyna" przy ulicy Szkolnej 2 w Tarnowie, wraz z udziałem w gruncie w nieruchomości, działce oznaczonej numerem ewidencyjnym  529 w obrębie wsi Tarnowo.

2.    Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg. katastru nieruchomości
i księgi wieczystej.

Zgodnie z informacją z rejestru gruntów i budynków nieruchomość zabudowana na której, zlokalizowany jest samodzielny lokal to działka oznaczona numerem 529, o powierzchni  3000 m2 , grunt zabudowany, oznaczony symbolem Bi.

Dla tej nieruchomości Sąd Rejonowy w Łomży VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LM1L/00039238/9

3.     Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

W przetargu uczestniczyła 1 osoba, która wpłaciła wadium w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.

4.    Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu.

  • Cena wywoławcza z VAT  29 889, 85 zł;
  • Cena uzyskane w przetargu z podatkiem VAT ( brutto) - 30 189,85 zł

5.     Imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

     Pan Łukasz Śliwieski,  zamieszkały Tarnowo.  


                                                                                            WÓJT

                                                                                                 Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-01-18 14:29
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-01-18 14:29
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-07-09 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 322