Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 105865B we wsi Leopoldowo"


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo,  dnia 21 lipca 2017 r.

IGN.271.5.2017

 

 

INFORMACJA

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.5.2017 na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej
nr 105865B we wsi Leopoldowo

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej przekazuje informacje:

 

  • o wyborze jako najkorzystniejszej oferty nr 1, złożonej przez firmę BIK-PROJEKT
    Sp. z o.o. ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża,  na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

Oferta ww. Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.
Oferta, zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, spełnia warunki rzeczowego zamówienia oraz wszystkie wymogi SIWZ.

 

Cena oferty 1.049.647,08  zł brutto;   Okres gwarancji  – 60 miesięcy

 

Uzasadnienie

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, jest ofertą ważną w świetle ustawy Pzp i spełniającą wszystkie wymogi SIWZ. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała najwyższą łączną ilość punktów (suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach wynosi 100 pkt: „Cena”- 60 pkt, „Okres gwarancji”-40 pkt).

 


Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-07-21 13:48
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-07-21 13:48
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-07-09 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 276