Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę kruszywa naturalnego"


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, 21 lipca 2017 r.

IGN.271.6.2017

                                

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr IGN.271.6.2017 na Dostawę kruszywa naturalnego”.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.6.2017 na dostawę kruszywa naturalnego

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej przekazuje informacje:

  1. o wyborze jako najkorzystniejszej oferty nr 1, złożonej przez firmę Usługi Koparko-Spycharką Transport Ciężarowy HANDEL OBWOŹNY Mat. Bud. i Art. Spoż.-Przem. Roman Maksiński, Stara Łomża p/sz. ul. Parkowa 26, 18-400 Łomża   na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

Oferta nr 1, zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, spełnia warunki rzeczowego zamówienia oraz wszystkie wymogi SIWZ.

 

Cena oferty 221.377,86  zł brutto; Termin realizacji dostawy  – do 1 dnia

 

Uzasadnienie

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, jest ofertą ważną w świetle ustawy Pzp i spełniającą wszystkie wymogi SIWZ. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała najwyższą łączną ilość punktów (suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach wynosi
100 pkt: „Cena” – 60 pkt, „Termin realizacji dostawy” – 40 pkt).

 

  1. dotycząca ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją przyznaną
    w kryteriach: „Cena” i „Termin realizacji dostawy”

 

Nr oferty

Nazwa(firma)
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

 

Łączna liczba punktów

cena

termin realizacji dostawy

1.

Usługi Koparko-Spycharką Transport Ciężarowy HANDEL OBWOŹNY
Mat. Bud. i Art. Spoż.-Przem.

Roman Maksiński

Stara Łomża p/sz.
ul. Parkowa 26, 18-400 Łomża

60,00

40,00

100 pkt

2.

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 32,
18-400 Łomża

43,78

40,00

83,78 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Stanisław Przestrzelski

ul. Makowa 28, 18-400 Łomża

30,74

40,00

70,74 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
GOSK-KRUSZ Ryszard Gosk

Al. Legionów 152, 18-400 Łomża

58,28

40,00

98,28 pkt

5.

GRAVEL Sp. z o.o.

Gałkówka 12, 18-413 Miastkowo

Oferta nie podlega ocenie

Oferta odrzucona na podstawie

art. 89 ust. 1 pkt 8

6.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe WÓDEX Wacław Dąbrowski

ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo

54,94

40,00

94,94 pkt

 

Sekretarz Gminy

Janina Cwalina


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-07-21 14:38
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-07-21 14:38
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-07-09 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 332