Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo"


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, 23 listopada 2017 r.

IGN.271.8.2017

                                

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr IGN.271.8.2017 na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w  Gminie Miastkowo”.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.8.2017 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej przekazuje informacje o wyborze jako najkorzystniejszej oferty nr 2, złożonej przez Wykonawcę Zakład Usługowy WINPOL  s.c. Lech Jan Wiśniewski, Sebastian Wiśniewski, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża,  na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych  kryteriów określonych w SIWZ.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, jest ofertą ważną w świetle ustawy Pzp i spełniającą wszystkie warunki przedmiotowego zamówienia oraz wymogi SIWZ. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów określonych w SIWZ.

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr oferty

Nazwa(firma)
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

 

Łączna liczba punktów

cena

termin płatności faktury

1.

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

52,53

40,00

92,53 pkt

2.

Zakład Usługowy WINPOL s.c.

Lech Jan Wiśniewski, Sebastian Wiśniewski

ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża

60,00

40,00

100,00 pkt

3.

Usługi Komunalne BŁYSK Marianna Marczyk

ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża

56,57

40,00

96,57 pkt

 

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-11-23 14:58
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-11-23 14:58
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-11-29 10:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 342