Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Ogłoszenie wyniku konkursu – wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo


Informuję, że dnia 21 maja 2018 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego  dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo – rodzaj zadania: obóz wypoczynkowy z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi.

Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 21 maja 2018 r.  Termin składania ofert został określony na dzień 11 czerwca 2018 r. do godz. 1500.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

  1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras, 20 – 301 Lublin, ul. Fabryczna 15.
  2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Okręgowy 18 – 400 Łomża, Mickiewicza 12

 

Po dokonaniu oceny merytorycznej i formalnej Komisja stwierdziła że, Stowarzyszenie Wspierania  Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras, 20 – 301 Lublin, ul. Fabryczna 15. swoją dotychczasową działalnością potwierdza, że jest solidnym partnerem że daje gwarancję wykonania zadania. Przedstawiona kalkulacja kosztów uwzględnia kwotę dotacji i wkład osobowy i w ramach dotacji Gminy – 10.000 zł. objętych zostanie 12 osób, i jet to więcej niż proponuje TPD – 11 osób.

W związku z powyższym oferta ta okazała się korzystniejsza.

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-07-09 12:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-07-09 12:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 174