Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze oferty na zadanie:  Usuwanie wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Miastkowo


Miastkowo, 12 września 2018 r.
Gmina Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo
 
IGN.271.1.20.2018
 
Informacja o wyborze oferty na zadanie:
 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miastkowo
 
 
Zamawiający działając w oparciu o zapisy Zarządzenia Wójta Gminy Miastkowo nr 51.2016 z dnia 4 października 2016 r. informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo”
 
Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 27 sierpnia 2018 r. Termin składania ofert upłynął 5 września 2018 r. do godz. 10 00.
 
Zamawiający w wyznaczonym terminie Zamawiający otrzymał oferty od następujących wykonawców:
 
1. Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża
2. P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski, ul. Żabia 5, 09-500 Gostynin
3. Logistyka Odpadów Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
4. Pol-Azbest Justyna Prus-Woroszyło, ul. Stefana Jaracza 28, 15-186 Białystok
5. Z.G.K. GRONEKO Sp. z o.o., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie
 
Oferta firmy RENOVO S.C. , Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski ul. Herlinga-Grudzińskiego 48 m.8, 91-498 Łódź wpłynęła do zamawiającego po wyznaczonym terminie.
 
Po dokonaniu oceny merytorycznej i formalnej Zamawiający postanawia udzielić zamówienia Zakładowi Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża, ponieważ zaoferował najniższą cenę.
 
Wójt
Kazimierz Górski
 

Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2018-09-12
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2018-09-12 14:33
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2018-09-12 14:33
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 152