Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Poniedziałek, 11 grudnia 2017 roku :: Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Przetargi / konkursy -> OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASOBU GMINY MIASTKOWO WYODRĘBNIONEGO W BUDYNKU PRZY ULICY GŁÓWNEJ 40 W TARNOWIE


Data ważności: 28-07-2015 11:00

O G Ł O S Z E N I E

o  pierwszym przetargu ustnyn nieograniczonym na zbycie lokalu mieszkalnego  z  zasobu Gminy Miastkowo wyodrębnionego w budynku przy ulicy Głównej 40 w Tarnowie.

      Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.); § 13 Rozporzadzenia Rady Ministrów  zdnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz. 2108 ze zm.) i uchwały Nr XVI/87/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie określenia zasad nabywania zbywania obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. W.P. z 2009 r. , Nr 8 poz.65 i 74)  Wójt Gminy Miastkowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej opisanego loklalu mieszkalnego:

Lp.

Przedmiot przetargu

 

Opis poszczególnych lokali

 

 

Udział w częściach wspólnych budynku
i gruntu

 

 

Cena  Wywoławcza

w zł

 

Wysokość

Wadium

w zł

 

 

Termin przetargu

 

 

Informacja o obciążeniach

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Lokal Nr 5

o pow. 31,01 m

   

Nr działki 542/10

Lokal wydzielony w budynku "sześciorak" składa się z:

1- pokoju  połączonego z kuchnią pow. 19,44 m2

magazyn opału - 5,48 m

korytarz            - 6,09 m2

Lokal wymaga  kapitalnego remontu.

Brak przyłącza elektrycznego
i wody.

 

0,091

8700 zł

w tym cena gruntu - 1110zł

500 zł

28 lipiec 2015 r. godz.11.00

Brak obciążeń

                                                   

                                             

Udział w przetargu:                                                       

 

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konkretny lokal  w wysokości określonej w ogłoszeniu, na konto Urzędu Gminy Miastkowo w Banku Spółdzielczym Łomża Oddział Miastkowo Nr 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090 w terminie do dnia 24 lipca 2015 roku.
    Wadium płatne w pieniądzu, waluta PLN.
  2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium, dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość, natomiast osoba prawna powinna przedłożyć stosowny dokument upoważniający ją do reprezentowania.
    Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast innym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
  3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej  jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wymagane postąpienie wynosić powinno powyżej 1% od ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych, w wysokości ustalonej po otwarciu przetargu z uczestnikami przetargu.

 

Termin płatności za nabycie nieruchomości ( lokalu) w przetargu.

 

Cena nabycia, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego – umowy przenoszącej własność.

 

 Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

 

            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie zawarcia    umowy Wójt Gminy Miastkowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.         

Zastrzega się prawo odwołania przetargu  z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania.

 

 Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul Łomżyńska 32, pokój nr 17 {piętro} lub telefonicznie pod nr 86 217 49 96 lokal można oglądać w okresie od dnia  24 czerwca do dnia 24 lipca 2015 r.    

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo i sołectwie Miastkowo, na stronie internetowej BIP zakładka przetargi na okres 30 dni tj. od dnia 24 czerwca br. do dnia 28 lipca          
           

                                                                                                                                               Wójt

Kazimierz Górski
 

 


  

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż2015-06-24
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2015-06-24 10:07
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2015-06-24 10:07

  Wyświetleń : 186

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo