Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Aktualne przetargi / konkursyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo

Termin: 19.06.2017 r. 15:00
26.05.2017 r. 10:45

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo

Termin: 07.12.2016 r. 10:00
29.11.2016 r. 15:16

Szkoła Podstawowa w Miastkowie: Dostawa oleju opałowego

Termin: 01.12.2016 r. 12:00
21.11.2016 r. 13:35

Szkoła Podstawowa w Miastkowie: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

Termin: 01.12.2016 r. 12:00
21.11.2016 r. 13:31

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo

Termin: 24.11.2016 r. 10:00
15.11.2016 r. 13:11

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo

Termin: 03.06.2016 r. 15:00
17.05.2016 r. 14:13

Dostawa kruszywa naturalnego do remontu dróg w ramach funduszu sołeckiego

Termin: 12.05.2016 r. 10:00
02.05.2016 r. 14:27

Dostawa kruszywa naturalnego

Termin: 12.04.2016 r. 10:00
04.04.2016 r. 14:52

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105887B - ul. Kurpiowska w Miastkowie - w ramach programu - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego wsi Miastkowo - etap II

Termin: 25.02.2016 r. 10:00
10.02.2016 r. 14:29

Szkoła Podstawowa w Miastkowie: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

Termin: 01.12.2015 r. 12:00
23.11.2015 r. 10:27

Szkoła Podstawowa w Miastkowie: Dostawa oleju opałowego

Termin: 01.12.2015 r. 12:00
23.11.2015 r. 10:22

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Miastkowo

Termin: 30.11.2015 r. 10:00
20.11.2015 r. 16:03

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Miastkowo i jej jednostek organizacyjnych

Termin: 30.11.2015 r. 10:00
20.11.2015 r. 15:03

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASOBU GMINY MIASTKOWO WYODRĘBNIONEGO W BUDYNKU PRZY ULICY GŁÓWNEJ 40 W TARNOWIE

Termin: 28.07.2015 r. 11:00
24.06.2015 r. 10:07

Rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Miastkowie

Termin: 19.06.2015 r. 10:00
03.06.2015 r. 08:40