Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

ARCHIWUM: Wyniki przetargów / konkursów



Dostawa oleju napędowego

22.12.2014 r. 13:46

Szkoła Podstawowa w Miastkowie: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej na 2015 rok

16.12.2014 r. 14:02

Szkoła Podstawowa w Miastkowie: Dostawa oleju opałowego

16.12.2014 r. 13:59

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo

25.11.2014 r. 11:52

„Modernizację  i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo

18.11.2014 r. 12:46

Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo

13.10.2014 r. 13:12

Zawiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na kwotę 1.000.000,00 zł,  z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji  pn. Przebudowa i rozbudowa dróg gm

23.09.2014 r. 13:37

Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo

02.09.2014 r. 12:23

Przebudowę i rozbudowę dróg gminnych w Rydzewie: ul. Długa, ul. Kościelna i ul. Piaskowa

20.08.2014 r. 11:08

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA "Modernizację i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo"

01.08.2014 r. 12:06

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Sulkach

29.07.2014 r. 11:09

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

25.06.2014 r. 12:01

Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Łuby-Kurki, Zaruzie i Kuleszka

25.04.2014 r. 12:30

Dostawa kruszywa łamanego drogowego

17.02.2014 r. 00:00

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej  – ul. Szeroka w Miastkowie (etap I)

04.02.2014 r. 12:14