Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO Sprzedaż działki nr 542/5 we wsi Tarnowo


Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

Dnia 15.01.2015r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, komisja przetargowa przeprowadziła przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - działki oznaczonej numerem ewidencyjnym  542/5 w obrębie wsi Tarnowo.

 

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg. katastru nieruchomości i księgi wieczystej.          

Przedmiotem przetargu była sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - działki oznaczonej numerem ewidencyjnym  542/5 w obrębie wsi Tarnowo o powierzchni 1000 m2.

Dla tej nieruchomości nie opracowano planu miejscowego a zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne, zagrodowe oraz usługi lub inną nieuciążliwą aktywność gospodarczą.

 

3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

Do przetargu dopuszczono dwie osoby, które wpłaciły wadium w terminie przewidzianym
w ogłoszeniu.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu.

  • Cena wywoławcza  12 000zł;
  • Cena uzyskane w przetargu z podatkiem VAT ( brutto) - 27500zł

 

5. Imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Pan Mariusz Maciak zamieszkały Tarnowo.

WÓJT

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-01-26 11:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-01-26 11:30
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-07-09 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 307