Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

INFORMACJA   O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO  na zbycie lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku przy ulicy Głównej 40  w Tarnowie


Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.

1.     Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

Dnia 28 lipca 2015r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, komisja przetargowa przeprowadziła I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 5, wyodrębnionego w budynku "sześciorak" przy ulicy Głównej 40 w Tarnowie, wraz z udziałem w gruncie 3101/34174 w nieruchomości, działce oznaczonej numerem ewidencyjnym  542/10 w obrębie wsi Tarnowo.

 

2.    Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg. katastru nieruchomości i księgi wieczystej.

      Zgodnie z informacją z rejestru gruntów i budynków nieruchomość zabudowana na której, zlokalizowany jest samodzielny lokal to działka oznaczona numerem 542/10, o powierzchni  0,2331 m2 , grunt rolny zabudowany, oznaczony symbolem Br-RV, stanowi współwłasność Gminy Miastkowo w części 3101/34174 i czterech osób fizycznych.

 

Dla tej nieruchomości Sąd Rejonowy w Łomży VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LM1L/00065508/4

 

3.     Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

W przetargu uczestniczyła 1 osoba, która wpłaciła wadium w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.

 

4.    Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu.

  • Cena wywoławcza z VAT  8700zł;
  • Cena uzyskane w przetargu z podatkiem VAT ( brutto) - 8800 zł

 

5.     Imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

 

    Państwo Iwona i Piotr małżonkowie Karpińscy,  zamieszkali Tarnowo.      

 

  

 

                                                                                            WÓJT

                    

                                                                                             Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2015-07-29 12:46
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2015-07-29 12:46
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-07-09 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 249