Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze oferty na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej


Informacja o wynikach  przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 50.000 zł netto lecz nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.    

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miastkowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

     Do wyznaczonego terminu wpłynęło 8 ofert.

     Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

     Wybrano oferty:

1)  Zadanie nr 1   - PIEKARNIA Edmund Białobrzewski ul. Poświątne 7
18-413 Miastkowo -  kryterium cena – 8886,00 zł (brutto),

2)  Zadanie nr 2 -  Hurt i Detal Artykuły Spożywczo – Rolne 
Anna Siekierko ul. Szpitalna 24 18-200 Wysokie Mazowieckie
- kryterium cena – 24279,70 zł (brutto),

3)  Zadanie nr 3 -  "Sokołów" Spółka Akcyjna
Centralne Biuro Cen Aleja 550-lecia 1 08-300 Sokołów Podlaski,
- kryterium cena – 44526,20 zł (brutto),

4)  Zadanie nr 4 - Hurt i Detal Artykuły Spożywczo – Rolne 
Anna Siekierko ul. Szpitalna 24 18-200 Wysokie Mazowieckie,
- kryterium cena – 12857,00 zł (brutto),

5)  Zadanie nr 5 - Frutis  Hurtownia warzyw i owoców.
Piotrowski Kazimierz  ul. Krzywa 10a,  18-400 Łomża,
- kryterium cena – 22237,98 zł (brutto),

6)  Zadanie nr 6 - MARYWILSKA SP. Z O. O.  ODDZIAŁ BIAŁYSTOK
ul. Składowa 10 15-399 Białystok
- kryterium cena – 15528,80 zł (brutto).

 

Żadnych ofert nie odrzucono. Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-12-04 13:50
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-12-04 13:50
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-07-09 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 288