Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Sprostowanie i modyfikacjia SIWZ i jej załączników (nr ZP.341-3/06 ) przebudowa drogi gminnej w Czartorii


w treści specyfikacji zmienia się:
• w rozdziale XXI pkt. 7 zmienia się wyraz „5 dni” na „10 dni”,

w treści umowy zmienia się:
• w treści §4 zmienia się wyraz „roboty dodatkowe” na wyraz „zamówienie uzupełniające”,
• w teści §6 zmienia się „ wynagrodzenie uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy oraz koszty określone w rozdziale XV specyfikacji niezbędne do realizowania przedmiotu umowy zgodnie technicznymi warunkami wykonania i odbioru”,
wykreśla się wyraz „ryczałtowego” i otrzymuje brzmienie” wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie rozmiarów rzeczowych będących przedmiotem umowy zgodnie z treścią art.632 §1 kc”,
„zmiana wartości zamówienia wykonawcy określoną w §1 będzie mogła nastąpić wyłącznie w sytuacji zwiększenia lub zmniejszenia przez zamawiającego rozmiarów rzeczowych”,
• wykreśla się §12 pkt. 2
- w przedmiarze i kosztorysie ofertowym wykreśla się poz. 1.8.2 ( odcinek I)
- w przedmiarze i kosztorysie ofertowym wykreśla się poz. 1.6.2 ( odcinek II)

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2006-08-29 12:20
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-08-29 12:28
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-02-02 10:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 170