Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Czwartek, 23 listopada 2017 roku :: Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Zmiany w ogłoszeniu "Przebudowa drogi gminnej nr 105873B Zaruzie - Kuleszka"


Data ważności: 17-05-2010 10:00
Miastkowo dn.  30.04.2010 r.

FPZ.341-3/10


ZMIANA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Na przedmiot zamówienia Przebudowa drogi  gminnej nr 105873B  Zaruzie   - Kuleszka


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zamawiający wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 29.04.2010 r. prowadzonego w trybie przetargu na wyżej wymienione zadanie w następujący sposób.
1. Punkt III Opis przedmitu zamówienia w punkcie tym dodaje się zapis etap II  oraz , skreśla się ostatnie zdanie.
Prawidłowa treść  brzmi ,,Polegające na przebudowie drogi gminnej nr 105873B Zaruzie - Kuleszka  etap II km 0+000-1+561,88, 3+021,62-3+381,63) – o łącznej długości odcinka około 1922 mb w  gminie Miastkowo, poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej, (warstwa wiążąca) grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II,. na podbudowie z kruszyw naturalnych. Szerokość jezdni 5,00 m. szerokość poboczy 2 x 1,00 m.
Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ przedmiary robót, dokumentacje techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia należy wykonać na  na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami.
2Wprowadza się zamianę w załączniku nr 5. wzór umowy paragraf § 1,otrzymuje brzmienie: ,,Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr 105873B Zaruzie  - Kuleszka  etap II - km 0+000-1+561,88, 3+021,62-3+381,63)  o łącznej długości odcinka około 1922 mb w  gminie Miastkowo, poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej, (warstwa wiążąca) grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, warstwa ścieralna 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II,. na podbudowie z kruszyw naturalnych. Szerokość jezdni 5,00 m. szerokość poboczy 2 x 1,00 m, 3. Paragraf  § 3 otrzymuje brzmienie:,,Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu.............,, co wpłynie na zmianę numeracji kolejnych paragrafów. Pozostała treść umowy pozostaje bez zmian.


Wójt
Lidia Małgorzata GrzejkaZałączniki do artykułu pobrań ściągnij
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 58,16 KB 176 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-30 10:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-30 10:14
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2010-04-30 10:56

  Wyświetleń : 311

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo