Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Zaproszenie dla doradców zawodowych do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie spotkań tematycznych


Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie zaprasza doradców zawodowych do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie spotkań tematycznych dla beneficjentów ostatecznych projektu „Wsparcie osób objętych pomocą OPS w gminie Miastkowo”, mieszkających na wsi na terenie gminy Miastkowo, które są nieaktywne zawodowo ale są osobami w wieku aktywności zawodowej).

Cele spotkań:
Celem spotkań będzie określenie słabych i mocnych stron beneficjentów projektu, wskazanie kierunków poszukiwania zatrudnienia odpowiadającego określonym predyspozycjom uczestników projektu. Zdobycie umiejętności aplikowania i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą, przełamanie lęku i stresu związanego z komunikowaniem się oraz nakreślenie indywidualnej ścieżki zawodowej każdego uczestnika projektu.

Termin przeprowadzenia spotkań:
od miesiąca czerwca 2010 r. do miesiąca lipca 2010 r. – 15 godzin spotkań tematycznych

Oferta powinna zawierać:
• całkowity koszt brutto za przeprowadzone spotkania tematyczne – stawka za jedną godzinę,
• CV z opisem doświadczenia w danej dziedzinie.

Kryterium wyboru oferty:

• Koszt
• Kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie w danej dziedzinie.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty w siedzibie Ośrodka Pomocy społecznej w Miastkowie, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo lub przesłanie pocztą na powyższy adres w terminie do 20 maja 2010 r.


Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) Regina Pianko
Załącznikipobrań
file typ Ogłoszenie 50,85 KB 78

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-05-14 10:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-05-14 10:56
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-10-13 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 308