Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Czwartek, 23 listopada 2017 roku :: Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Przetarg na wynajem sali na zabawę sylwestrową


Data ważności: 30-08-2010 10:00

Na podstawie Zarządzenia  NR 18/10 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 19 lipca 2010r w sprawie  ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów  i urządzeń użyteczności publicznej, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) na wynajem  sali widowiskowej  wraz z zapleczem kuchennym na zabawę sylwestrową w dniu 31 grudnia 2010 r.

I. Opis przedmiotu najmu.
1. Przedmiotem najmu jest:
a) klimatyzowana sala widowiskowa ze stałą dekoracją sufitu, wyposażona w stoły i krzesła na ok. 200 osób.
b) kuchnia wyposażona w specjalistyczny sprzęt gastronomiczny .
Zastawa stołowa nie wchodzi w skład przedmiotu najmu. Wypożyczenie 1 kompletu zastawy stołowej  na osobę to koszt – 2,40 zł.
2. Cena wywoławcza  najmu ( sali wraz z kuchnią) wynosi 2.000 zł.

II. Obowiązki najemcy
1. Najemca obowiązany będzie zawrzeć umowę najmu w ciagu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu oraz uiścić zadatek  w wysokości 30 % zaoferowanej kwoty, który zostanie rozliczony po dokonaniu zapłaty za najem. W przypadku rezygnacji zadatek nie podlega zwrotowi.
2. Najemca odpowiada za przestrzeganie porządku, przepisów bhp ,  ppoż. I sanitarno-epidemiologicznych oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach i sprzęcie w czasie najmu.
3. Najemca zobowiązuje się oddać przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji , następnego dnia po wynajmie.

III. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie. Kopertę
należy opatrzyć napisem „Oferta na wynajem sali widowiskowej”.
2. Oferty należy złożyć do dnia 30 sierpnia 2010 r. do godz. 1000, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie, ul. Łomżyńska 25/1, 18- 413 Miastkowo, pokój Dyrektora GOK (poddasze) osobiście bądź za pośrednictwem poczty.
3. Oferta powinna zawierać:
• dane oferenta (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres),
• datę sporządzenia oferty,
• oferowaną cenę najmu w  złotych polskich  (bez groszy).
4. Oferta powinna być napisana w sposób czytelny i podpisana.

IV. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2010 r. o godz. 1015 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie, ul. Łomżyńska 25/1 – w pracowni na poddaszu.
3. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert będą odrzucone.
4. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.
5. Podczas otwarcia ofert podana zostanie cena oraz nazwa oferenta.

V. Kryteria wyboru oferty
1. O wyborze oferty decydować będzie wyłącznie:
- zaoferowana najkorzystniejsza dla Wynajmującego cena najmu.( najwyższa) .
2. W przypadku dwóch lub więcej równych cen – najwyższych ,  wśród tych oferentów będą przeprowadzone dalsze negocjacje ustne.

VI. Postanowienia dodatkowe:
• Salę można oglądać w godz. 8oo-19oo,  od poniedziałku do piątku.
• Bliższych informacji udziela Jadwiga Korytkowska- Dyrektor  GOK, tel. 508 145 805.
• Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

 

Informacje wytworzył(a) :Jadwiga Korytkowska2010-07-22
Wprowadził(a) :Janina Cwalina2010-07-22 07:56
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2010-07-22 07:56
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2010-07-29 07:39

  Wyświetleń : 277

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo