Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -Budowa boiska sportowego w MiastkowieOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 221262 - 2010; data zamieszczenia: 23.07.2010

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 220226 - 2010 data 22.07.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, woj. podlaskie, tel. 086 2174996, fax. 086 2174823.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV i IV4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu lub ofert :06.08.2010 godzina 10:00, miejsce:Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo pokój numer 17..
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu lub ofert :09.08.2010 godzina 10:00, miejsce:Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo pokój numer 17.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Chełstowska-Wie
Wprowadził(a) :Agnieszka Chełstowska-Wierzba2010-07-23 07:54
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2010-07-23 08:02
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-10-13 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 394