Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Sobota, 25 listopada 2017 roku :: Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy miastkowo, położonych w obrębie drogoszewo


Data ważności: 22-02-2011 10:00
MK.72241-1/10
 
O G Ł O S Z E N I E
 
O  DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTKOWO, POŁOŻONYCH w OBRĘBIE DROGOSZEWO  
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40  ust. 1 pkt  1 ustawy z dnia 21 .08. 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 Wójt Gminy Miastkowo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej z zasobu gminnego niżej opisanej:
 
 1. Adres nieruchomości : wieś DROGOSZEWO ul. Lipowa , Gmina Miastkowo.
 2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.
  Własność Gminy Miastkowo, powiat Łomżyński, KW Nr LM1L/00009460 prowadzona w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łomży. Obręb DROGOSZEWO [ Nr 0003 ] jednostka ewidencyjna Miastkowo [ 200703 _ 2]
  • Niezabudowane działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi: 254, 255, 256, 257 każda o powierzchni  0,25 ha,
 3. Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Przedmiotowe działki gruntu zlokalizowane są w zachodniej ( peryferyjnej) części wsi Drogoszewo, w stronę wsi Osetno. Działki posiadają kształt zbliżony do prostokąta i krótszym bokiem sąsiadują z ulicą Lipową stanowiącą fragment żwirowej drogi gminnej, planowane asfaltowanie jeszcze w roku bieżącym. Działki posiadają możliwość podłączenia do mediów znajdujących się w ulicy, a mianowicie do wody, i energii elektrycznej. Teren działek do głębokości ok. 25 m od ulicy jest płaski a następnie wznosi się w kierunku północno wschodnim tworząc skarpy o wysokości od 1,5 m do 3 m. Teren częściowo porośnięty roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi samosiewami krzewów. Na części działek występuje również las sosnowy ok. 60 letni za skarpą.
  Według ewidencji geodezyjnej w działkach występują grunty oznaczone symbolem RVI (grunty orne), LSVI(lasy), N ( nieużytki).
  • Opisane nieruchomości gruntowe przeznaczone są zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe: jednorodzinne, zagrodowe oraz usługi lub inną nieuciążliwą aktywność gospodarczą.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości z podatkiem VAT:
  • działka nr 254 o powierzchni  0,25 ha  - 19 065 zł
  • działka nr 255 o powierzchni  0,25 ha   -19 065 zł
  • działka nr 256 o powierzchni  0,25 ha  - 15 990 zł
  • działka nr 257 o powierzchni  0,25 ha  - 15 375 zł
 5. Informacje o obciążeniach nieruchomości.
  Nieruchomości nie  posiadają żadnych obciążeń hipotecznych.
 6. Termin przetargu  22. 02. 2011 r. o godz. 10.00.  
  Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 pokój nr 18.
 7. Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 8. Udział w przetargu.
  • W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości wyżej podanej na 3 dni przed terminem przetargu tj. najpóźniej w dniu 18.02.2011 r. na konto Urzędu Gminy Miastkowo w Banku Spółdzielczym Łomża Oddział Miastkowo Nr 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090. Wadium płatne w pieniądzu, waluta PLN.
  • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast innym uczestnikom wadium  zostanie zwrócone  po zamknięciu  przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia  zamknięcia przetargu.
  • W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
 9. Termin płatności za nabycie nieruchomości w przetargu.
  Cena nieruchomości, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego – umowy przenoszącej własność.
 10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie zawarcia umowy Wójt Gminy Miastkowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania.
 11. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo
  ul .Łomżyńska 32, pokój nr 18 {piętro} lub telefonicznie pod nr 86 217 49 96.
 
W Ó J T
Jerzy Wróblewski


 

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż2011-01-20
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-02-01 10:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-02-01 10:03

  Wyświetleń : 276

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo