Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Piątek, 24 listopada 2017 roku :: Imieniny: Emmy, Flory, Romana

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na "Zapytanie cenowe na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na kwotę 400.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji ..."


Data ważności: 20-10-2011 10:00
Zamawiający zawiadamia, iż dnia 12.10.2011r. wpłynęło pismo dotyczące zamówienia poniżej kwoty 14.000 EURO pn „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na kwotę 400.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Zaruzie-Sosnowiec”“, o następującej treści:
 
„… zwraca się z prośbą o dostarczenie następujących dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka kredytowego transakcji:
1) zaświadczenia o nadaniu numeru Regon i NIP,
2) statut Gminy,
3) wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),
4) wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),
5) sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał br. (Rb-N, Rb-NDS, Rb –Z, Rb-27S i Rb-28S) wraz z opinią RIO,
6) uchwałę lub zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu wskazujące źródła spłaty,
7) opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,
8) opinię RIO z wykonania budżetu za 2009r.
9) załączniki nr 1 i 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Miastkowo Nr 21/2011 z 10.08.2011r. z wykonania budżetu za I półrocze 2011r.
 
Zwracamy się również z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1) Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji?
2) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu in blanco oraz deklaracji wekslowej kontrasygnaty Skarbnika Gminy?
3) Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykup (cesja) wierzytelności?
4) Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe?
5) Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały?
6) Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy tez zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi)?
7) Czy Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom?
8) Czy Zamawiający przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego był podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony?
9) Czy zamawiający posiada zobowiązania z tytułu przejętych kredytów i pożyczek nie klasyfikowane jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego?
10) Czy Zamawiający zawarł umowy polegające na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back  -  BSP)?
11) Czy Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne)?
12) Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych/
13) Czy Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miastkowo w roku 2011 wynikającego m. in. z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Zaruzie-Sosnowiec” tj. zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?
14) Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie karencji w spłacie odsetek, jeżeli tak to od kiedy?
15) Czy Zamawiający do wyliczenia odsetek kredytowania przewiduje zastosowanie kalendarza rzeczywistego?”
 
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Część I:
1) Zaświadczenia o nadaniu NIP i REGON do pobrania na stronie www.miastkowo.pl/bip w zakładce przetargi.
2) Statut gminy – do pobrania na stronie www.miastkowo.pl/bip w zakładce przetargi.
3) Gmina Miastkowo nie posiada instytucji powiązanych kapitałowo, natomiast wykaz jednostek powiązanych organizacyjne przedstawia poniższa tabela:
Lp.Nazwa jednostkiAdresNIPREGON
1Publiczne Gimnazjum w Miastkowie
ul. Łomżyńska 10
18-413 Maistkowo
718-176-96-46450701300
2Szkoła Podstawowa w Miastkowie
ul. Łomżyńska 15
18-413 Maistkowo
718-176-97-06000267737
3Szkoła Podstawowa w Rydzewie
ul. Mazurska 22
18-413 Maistkowo
718-176-96-00001120752
4Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie
ul. Łomżyńska 25/1
18-413 Maistkowo
718-167-09-65000536887
5Biblioteka Publiczna w Miastkowie
ul. Łomżyńska 25/1
18-413 Maistkowo
718-204-65-94000927040
6Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 32
18-413 Maistkowo
718-174-59-24450009811
 
4) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Bank Śląski S.A. o/Lublin Zespół Doradców Klienta Korporacyjnego w Białymstoku, 15-085 Białystok, ul. J.K. Branickiego 17B:
  • aktualne zadłużenie: 1.852.878,00 zł (stan na dzień 30 września 2011r.),
  • miesięczne obciążenia: 31.458,00 zł,
  • ostateczny termin spłaty: 31.08.2016r.
5) sprawozdania  i opinia RIO do pobrania na stronie www.miastkowo.pl/bip w zakładce przetargi.
6) O zaciągnięciu kredytu mówi uchwała budżetowa, natomiast Gmina nie posiada dokumentu wskazującego źródła spłaty. Kredyt będzie spłacany z dochodów własnych Gminy.
7) Opinia RIO do pobrania na stronie www.miastkowo.pl/bip w zakładce przetargi.
8) Opinia RIO do pobrania na stronie www.miastkowo.pl/bip w zakładce przetargi.
9) Zarządzenie wraz z załącznikami 1 i 2 do pobrania na stronie www.miastkowo.pl/bip w zakładce przetargi.
 
 
Część II:
 
1) Tak (w przypadku zalegania ze spłatami).
2) Tak.
3) Nie.
4) Nie.
5) Nie.
6) Nie.
7) Nie
8) Nie.
9) Nie.
10) Nie.
11) Nie
12) Nie
13) Tak.
14) Odsetki płatne od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie udzielony kredyt. Termin spłaty odsetek – ostatni dzień każdego miesiąca.
15) Zamawiający przewiduje zastosowanie kalendarza rzeczywistego.Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
Załącznik nr 1. Rb-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za 2011 r. 2 639,39 KB 31
Załącznik nr 2. Rb-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. za 2011 r. 6 253,30 KB 33
Załącznik nr 3. Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2009 r. 637,13 KB 36
Załącznik nr 4. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za 2011 r. 507,26 KB 36
Załącznik nr 5. Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2011 r. 708,79 KB 34
Załącznik nr 6. Uchwała RIO ws. wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009r. 304,37 KB 34
Załącznik nr 7. Zarządzenie Wójta Gminy Miastkowo ws. przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r. 8 659,21 KB 35
Załącznik nr 8. Uchwała RIO ws. wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r. 256,49 KB 35
Załącznik nr 9. NIP 197,64 KB 41
Załącznik nr 10. REGON 297,99 KB 38
Załącznik nr 11. Statut Gminy Miastkowo 3 204,80 KB 38 

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk2011-10-13
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-10-13 12:39
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-10-13 12:39
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2011-10-13 12:45

  Wyświetleń : 147

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo