Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Czwartek, 23 listopada 2017 roku :: Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnyn nieograniczonym na zbycie lokali mieszklanych z zasobu Gminy Miastkowo wyodrębnionych w budynku przy ulicy Łomżyńskiej 18 w Miastkowie.


Data ważności: 06-09-2012 15:15

O G Ł O S Z E N I E

o  pierwszym przetargu ustnyn nieograniczonym na zbycie lokali mieszklanych  z  zasobu Gminy Miastkowo wyodrębnionych w budynku przy ulicy Łomżyńskiej 18 w Miastkowie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.); § 13 Rozporzadzenia Rady Ministrów  zdnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz.U. Nr 207 poz. 2108)  i uchwały Nr XVI/87/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia z dnia 14 listopada 2008 r.w sprawie określenia zasad nabywania zbywania obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. W.P. z 2009 r., Nr 8 poz.65 i 74) Wójt Gminy Miastkowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej opisanych loklali mieszkalnych:

Lp.

Przedmiot przetargu

 

Opis
poszczególnych
lokali

 

 

Pomieszczenia przynależne
do lokalu

 

 

Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu

 

 

Cena Wywoławcza

w zł

 

Wysokość

Wadium

w zł

 

 

Termin przetargu

 

 

Informacja o obciążeniach

1

2

3

4

5

5

6

7

8

1

Przedmiotem przetargu są dwa lokale mieszkalne wydzielone na parterze w budynku wielorodzinnym przy ul. Łomżyńskiej 18 w Miastkowie wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz z udziałem w gruncie (działce) wspólnej, oznaczonej numerem ewid.168/10 o pow.2605 m2 Wyposażenie w instalacje: elektryczną, sanitarną, wodę z wodociągu, grzewczą – piec ze wspólnej kotłowni.

 

 

Lokal mieszkalny nr 3 o pow. uż. 64,21m2 składający się: z kuchni, 3 pokoi, łazienki i przedpokoju.
Lokal wymaga remontu.

 

 

- Piwnica  nr 6 o pow.5,75 m2

- Pomieszczenie w budynku gospodarczym nr 5 o pow. 69,30m2

 

13924/43518

 

 

 

 

 

 

 

 

8951/43518

 

Część wspólną budynku stanowi; klatka schodowa, część piwnicy, strych zgodnie z projektem wydzielenia lokali

 

89.107 zł

9000 zł

 

 

11.09. 2012r.

 

godz.11.00

Pomieszczenia  w budynku gospodarczym przynależne do lokali  o pow. 120, 10 m2 oddane są w najem i nabywcy zobowiązani są przepisami kodeksu cywilnego do zachowania warunków obowiązującej umowy najmu do czasu jej wygaśnięcia tj. do dnia 30.12.2014 r.

2

Lokal nr 4, o pow. 53,49 m2 składajacy się: z wiatrołapu, kuchni, 2 pokoi, łazienki, wc. holu, korytarza, garderoby - wymaga remontu.

 

 

 

-Piwnica  nr 4 i 9 o pow.5,46 m2

-Pomieszczenie w budynku gospodarczym nr: 6 i 7,8 i 9 o pow. 30,56 m2

71.107 zł

8000 złUdział w przetargu:                                                        

 

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konkretny lokal w wysokości określonej w ogłoszeniu, na konto Urzędu Gminy Miastkowo w Banku Spółdzielczym Łomża Oddział Miastkowo Nr 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090 w terminie do dnia 6 września 2012 Wadium płatne w pieniądzu, waluta PLN.
  2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium, dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość, natomiast osoba prawna powinna przedłożyć stosowny dokument upoważniający ją do reprezentowania.
    Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast innym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
  3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wymagane postąpienie wynosić powinno powyżej 1% od ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, w wysokości ustalonej po otwarciu przetargu z uczestnikami przetargu.

 

Termin płatności za nabycie nieruchomości ( lokalu) w przetargu.
Cena nabycia, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego – umowy przenoszącej własność.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie zawarcia umowy Wójt Gminy Miastkowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul Łomżyńska 32, pokój nr 17 {piętro} lub telefonicznie pod
nr 86 217 49 96 lokale można oglądać w okresie od dnia 11 sierpnia do dnia 6 września 2012 r.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo i sołectwie Miastkowo, na stronie internetowej BIP zakładka przetargi oraz w prasie na okres 30 dni tj. od dnia 10 sierpnia do dnia 10 września 2012r.

 

W Ó J T

Jerzy Wróblewski 

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż2012-08-07
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-08-08 08:09
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-08-08 08:09

  Wyświetleń : 241

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo