Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Sobota, 25 listopada 2017 roku :: Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze organizacji  wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo


Data ważności: 05-06-2013 15:00

O G Ł O S Z E N I E

otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo

 1. Rodzaj zadania : obóz wypoczynkowy z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi., trwającym minimum 10 dni.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje tego zadania - 10.000 zł.
 3. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie wakacji szkolnych w 2013 roku
  tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r.
 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 5 czerwca 2013 r. do godziny 1500 w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Miastkowo oferty dotyczącej realizacji powyższego zadania zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawotezdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) z dopiskiem „Konkurs”.

 Druk oferty można pobrać na stronie BIP Miastkowo  lub w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy.

 1. Do oferty należy dołączyć:

1)      aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru sadowego o uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego,

2)      informacje o dotychczasowych osiągnięciach,

3)      sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.

 1. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie będą rozpatrywane.
 2. Złożone oferty są rozpatrywane i oceniane przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych według kryteriów wymienionych w pkt. 6.
 3. Ostateczna decyzje o wyborze oferty i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Wójt Gminy.
 4. Rozstrzygniecie Konkursu ogłasza sie w Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:

1)      realna ocena możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące udział w konkursie,

2)      oszczędna kalkulacja kosztów realizacji zadania – koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem,

3)      zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy,

4)      dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadania podobnego rodzaju.

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni od upływu terminu ich składania.
 2. Z wnioskodawcą, który będzie realizował zadanie podpisana zostanie umowa zgodnie ze wzorem umowy określonym w rozporządzeniu wymienionym w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia.
 3. Dotacja na realizacje zadania zostanie przekazana na specjalnie w tym celu wyodrębniony rachunek „realizującego zadanie” w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.
 4. W 2012 r. na realizacje powyższego zadania przeznaczono kwotę 10.000 zł.Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
Wzór oferty na realizacje zadań publicznych 150,00 KB 111 

Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko2013-05-14
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-05-20 11:54
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-05-20 11:54
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2013-05-20 11:54

  Wyświetleń : 126

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo