Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Środa, 17 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddania w dzierżawę działki w obrębie Chojny-Naruszczki


Data ważności: 26-10-2013 13:00

Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Wójt Gminy Miastkowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej z zasobu gminnego niżej opisanej:

 1. Adres nieruchomości : obręb Chojny-Naruszczki, Gmina Miastkowo.
 2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.
 • Własność Gminy Miastkowo, powiat Łomżyński, KW Nr LM!L/00027936/5 prowadzona w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łomży.
 • Działka rolna oznaczona numerem ewidencyjnym 5 o powierzchni. 0,35 ha, rodzaj użytków: rola V.
 1. Opis  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
 • W obrębie terenu, gdzie położona jest działka brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miastkowo nieruchomość leży w terenie przeznaczonym pod uprawy polowe.
 • Przedmiotową działkę należy wykorzystywać na cele produkcji rolnej.
 1. Przewidywany termin oddania w dzierżawę - okres 5 lat od dnia zawarcia umowy.
 2. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi kwotę: 120zł z VAT( słownie złotych; sto dwadzieścia)
 3. Termin płatności : do dnia 30 maja każdego roku.
  Wysokość czynszu może ulec podwyższeniu bez zgody dzierżawcy o wskaźnik inflacji.
 4. Termin i miejsce składania ofert: 29 październik 2013 r. godz. 13.00 pokój nr 17 w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32
  Termin otwarcia ofert: 29 październik 2013r,
  pokój nr 17 w siedzibie Urzędu Gminy     Miastkowo ul. Łomżyńska 32.
 5. Wysokość wadium i termin wpłaty - 10 % ceny wywoławczej tj. 12 zł, płatne przelewem do dnia 25 października 2013r na konto nr  92 87571037  13000055 200000  90 Bank  Spółdzielczy Łomża Oddział  Miastkowo
 6. Warunki udziału w przetargu:
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli złożą ofertę pisemną do wskazanego terminu oraz wpłacą wymagane wadium. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, datę sporządzenia oferty. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami  przetargu i przyjmuje  te warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, rodzaj działalności, okres dzierżawy.
 • Ofertę należy podpisać i dołączyć do niej kopię dowodu wniesienia wadium.
 • Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach ”Oferta na dzierżawę działki nr 5 obręb Chojny-Naruszczki” osobiście w pokoju nr 17 lub za pośrednictwem poczty.
 • Uczestnikom przetargu, których oferta nie została wybrana wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu .Jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał odstąpi od zawarcia umowy wadium przez niego wpłacone przepada. Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, z którym powinien zapoznać się każdy uczestnik. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 17 U.G lub telefonicznie pod numerem 86 217-49-96

WÓJT
Jerzy Wróblewski


 

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż2013-09-25
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-09-25 13:46
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-09-25 13:46

  Wyświetleń : 174

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo