Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Niedziela, 21 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM  NA ZBYCIE  NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTKOWO, POŁOŻONEJ w OBRĘBIE TARNOWO


Data ważności: 15-01-2015 10:00

O G Ł O S Z E N I E

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM  NA ZBYCIE
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTKOWO,
POŁOŻONEJ w OBRĘBIE TARNOWO

Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Wójt Gminy Miastkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej z zasobu gminnego niżej opisanej:

 1. Adres nieruchomości : wieś TARNOWO ul. Spokojna 2.
 2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Własność Gminy Miastkowo, powiat Łomżyński, KW Nr LM!L/00028996/0 prowadzona w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łomży.

      Obręb Tarnowo [ Nr 0022 ] jednostka ewidencyjna Miastkowo [ 200703 _ 2]

 • Działka niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym 542/5 o powierzchni  
  0,1000 ha, rola V.
 1. Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Przedmiotowa niezabudowana działka gruntu zlokalizowana jest w części peryferyjnej wsi Tarnowo. Położona jest w odległości ok. 6 km od drogi krajowej nr 61, od centrum Miastkowa. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta i położona jest w odległości ok.70 m od ulicy Głównej, będącej fragmentem drogi powiatowej w kierunku wsi Kraska. Dojazd do działki z drogi powiatowej przez drogę gminną o nawierzchni żwirowej, przechodzącej w drogę gruntową. Od strony północnej graniczy z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym zabytkowym „sześciorak”, od strony wschodniej z niezabudowanymi działkami przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe, od strony zachodniej i południowej przez drogi gminne gruntowe sąsiedztwo stanowi zabudowana mieszkaniowa zagrodowa. Od ulicy Głównej sąsiaduje z działką nr 542/2, zabudowaną budynkiem mieszkalno – usługowym, w którym mieści się sklep spożywczy. Działka posiada możliwość podłączenia do mediów znajdujących się w ulicy, a mianowicie do; wody, energii elektrycznej i linii telefonicznej.
Teren działki lekko wznosi się w kierunku południowo – wschodnim i porośnięty jest roślinnością trawiastą.

Opisana nieruchomość gruntowa przeznaczona jest zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo pod budownictwo mieszkaniowe: jednorodzinne, zagrodowe oraz usługi lub inną nieuciążliwą aktywność gospodarczą.  

 1. Cena wywoławcza nieruchomości z podatkiem VAT: 12 000 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy).
 1. Informacje o obciążeniach nieruchomości.

Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń hipotecznych.    

 1. Termin przetargu 15.01.2015 r. o godz. 10.00.          
  Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 pokój
  nr 17 (piętro).    
 2. Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ( 1200zł)
 3. Udział w przetargu.
 • W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 1200zł  najpóźniej na 3 dni przed terminem przetargu tj. do dnia 11.01.2015 r. na konto Urzędu Gminy Miastkowo w Banku Spółdzielczym Łomża Oddział Miastkowo Nr 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090. Wadium płatne w pieniądzu, waluta PLN.
 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast innym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zamknięciu  przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia  zamknięcia przetargu.
 • W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
 1. Termin płatności za nabycie nieruchomości w przetargu.

Cena nieruchomości, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego – umowy przenoszącej własność.

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie zawarcia umowy Wójt Gminy Miastkowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul .Łomżyńska 32, pokój nr 17 {piętro} lub telefonicznie pod nr 86 217 49 96.

 

WÓJT

Kazimierz Górski 

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż2014-12-12
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-12 14:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-12 14:26

  Wyświetleń : 235

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo