Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro na dostawę oleju opałowego w ilości 95.000 litrów.
W dniu 10 lipca 2006r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego w ilości 95.000 litrów, ogłoszony w dniu 26 czerwca 2006r. przez Wójta Gminy Miastkowo. Do wyznaczonego terminu wpłynęły 3 oferty, nie odrzucono żadnej oferty i wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy P.T.H.U. PRYMA 1 – Hanna Gosk, 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 152. Cena wybranej oferty: 236.550,00 zł.( słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych ) – brutto.


Wójt
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2006-07-11 08:55
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-07-11 09:03
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-02-02 10:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 256