Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - przebudowa drogi gminnej we wsi Gałkówka


Miastkowo, 2006 -08-31

MK.. 341-2/06

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 euro na przebudowę drogi gminnej we wsi Gałkówka.


Zawiadamiam, że dnia 30 sierpnia 2006 roku o godz. 11 w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Nr 105885B w miejscowości Gałkówka.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o 18-400 Łomża ul. Sikorskiego 156.

Do wyznaczonego terminu wpłynęły 1 ważna oferta, którą wybrano.

Cena wybranej oferty: 597 912,84 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 84/100 ) w tym 107 820,35zł ( sto siedem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 35/100 ).

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2006-08-31 13:32
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-08-31 13:40
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-02-02 10:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 235