Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -budowa stołówki z zapleczem kuchennym.


Miastkowo, 2006 -09-13

MK.. 341-4/06

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 euro na budowę stołówki z zapleczem kuchennym.

Zawiadamiam, że dnia 12 września 2006 roku o godz. 11 w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę stołówki z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Miastkowie w wyniku którego wybrano:
najkorzystniejszą ofertę – cena 226 191,82 zł słownie ; dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 82/100.w tym 22% VAT 40 788,69 zł.
Wykonawca – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAREK” Marek Andrzejczyk 07-410 Ostrołęka ul. Targowa 37 A ponieważ jest to oferta najniższa z ważnych ofert.

Do wyznaczonego terminu wpłynęły 3 oferty.

Odrzucono jedną ofertę Wykonawcy – Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Kuligowski 18-400 Łomża ul. Łąkowa 1, na podstawie art. 89 ustawy prawo zamówień publicznych, gdyż złożona oferta jest nie zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – kosztorys nie obejmuje całego zakresu robót.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2006-09-14 07:23
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-09-14 07:29
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-02-02 10:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 265