Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYw wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro na dostawę wyposażenia technologicznego do stołówki


Miastkowo, 2006 -11-20

MK. 341-5/06

przy Szkole Podstawowej w Miastkowie i kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Rydzewie.


Zawiadamiam, że dnia 20 listopada 2006 roku w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia technologicznego do stołówki przy Szkole Podstawowej w Miastkowie i kuchni szkolnej w Rydzewie, otwarcie ofert nastąpiło dnia 17 .11.2006 r o godzinie 11.00.

1. Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez firmę MULTI FRIGO Spółka z o.o. Biuro Zarządu 20 -150 Lublin, ul. Bursaki 18 – oferowana cena brutto 99 974,53 zł (słownie złotych dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złotych 53/100), ponieważ jest to najniższa cena z oferowanych w tym zamówieniu publicznym.

2. Do wyznaczonego terminu wpłynęło 6 ważnych ofert. Nie odrzucono żadnej oferty.

3. Wszyscy Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2006-11-20 14:58
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-11-20 15:09
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-02-02 10:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 253