Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- przebudowa drogi gminnej - ul. Poświątne w Miastkowie


Miastkowo, 2007-06-06


MK. 341-1/07ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

O wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro na przebudowe drogi gminnej
ul. Poświątne w Miastkowie.Zawiadamiam, że dnia 5 czerwca 2007 roku o godz.10 00 odbył się przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - ul. Poświątne w Miastkowie.

Do wyznaczonego terminu wpłynęła jedna ważna oferta. Złożona oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Wybrano ofertę, którą złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. 18-400 Łomża ul. Sikorskiego 156.

Cena wybranej oferty wynosi : 77 555,55 zł słownie złotych: siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć 55/100.


W Ó J T

Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2007-06-06 10:25
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-06-06 10:31
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-02-02 10:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 237