Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze oferty na dostawę oleju napędowego na potrzeby Urzędu Gminy Miastkowo


Miastkowo, 2010-01-27

FPZ. 341- 1/10


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Miastkowo działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Dostawę oleju  napędowego
na potrzeby Urzędu Gminy Miastkowo
 1. Zamawiający po dokonaniu oceny oferty, wybrał ofertę złożoną przez wykonawcę prowadzącego  firmę o nazwie :
  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,KURPIEWSKI''
  Jan Kurpiewski
  18-400 Łomża
  ul. Strusia 9
 2. Wybrana oferta otrzymała 100 punktów, ponieważ była najkorzystniejsza. Oferent zaoferował upust w wysokości 3,70 % na 1 l. oleju napędowego w stosunku do ceny na dystrybutorze.
 3. Wybrana oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 4. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła do zamawiającego wpłyneła również oferta niżej wymienionego wykonawcy:
  P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk
  Al. Legionów 147 F
  18-400 Łomża
 5. Oferta otrzymała 0 punktów, gdyż zawierała upust 0 %.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-01-27 14:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-01-27 14:31
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-10-13 12:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 387