Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze oferty na przebudowę drogi gminnej nr 105873B Zaruzie - Kuleszka


Miastkowo dn. 17.05.10 r.

FPZ. 341- 3/10


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Miastkowo działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Przebudowa drogi  gminnej nr 105873B  Zaruzie   - Kuleszka
etap II

1. Zamawiający po dokonaniu oceny oferty, wybrał ofertę złożoną przez wykonawcę prowadzącego  firmę o nazwie :

BIK-PROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

18-400 Łomża ul. Poligonowa 32

2. Wybrana oferta otrzymała 100 punktów, ponieważ była najkorzystniejsza.
3. Wybrana oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło do zamawiającego oferta niżej wymienionego wykonawcy:
1) UNIBEP S.A.
ul. 3 maja 19
17-100 Bielsk Podlaski
MAKBUD Oddział UNIBEP
Spółki Akcyjne w Łomży,
18-402 Łomża, ul. Poligonowa 12
Oferta otrzymała 95  punktów.

2) PRZEDSIĘBIORSTWO
Budownictwa Komunikacyjnego

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
18-400 Łomża,ul. Sikorskiego 156
Oferta otrzymała  65 punktów.

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-05-18 13:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-05-18 13:04
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-10-13 12:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 401