Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Nr sprawy FPZ.341-4/10

Dot. przetargu nieograniczonego Nr FPZ.341-4/10 na realizację inwestycji p.n.:Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Podosie

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Miastkowo,18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32
Tel. (86) 217-48-29, fax (86) 217-48-29
ogłasza unieważnienie postępowania o zamówieniu publicznym na:
Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Podosie -zgodnie z art. 93 ust .1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2007r., Nr 223, poz. 1655) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty, co uniemożliwi zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-06-16 11:35
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-06-16 11:35
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-10-13 12:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 328