Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Podosie


Miastkowo dn. 06.07.10 r.

FPZ. 341- 5/10

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Miastkowo działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia o  wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Remont  (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Podosie km  0+000-1+495

  1. Zamawiający po dokonaniu oceny  oferty, wybrał ofertę złożoną przez wykonawcę prowadzącego  firmę o  nazwie
    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
    ,,GOSK-KRUSZ''
    18-400 Łomża, Al. Legionów 152
  2. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną i spełniającą wymagania  określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Chełstowska-Wie
Wprowadził(a) :Agnieszka Chełstowska-Wierzba2010-07-06 11:59
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2010-07-06 13:14
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-10-13 12:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 367