Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Ogłoszenie wyniku konkursu – wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo


Informuję, że dnia 13 maja  2010 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego  dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo – rodzaj zadania: obóz wypoczynkowy z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi. Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 14 maja 2010 r. Termin składania ofert został określony na dzień 07 czerwca  2010 r.

Do  dnia 07 czerwca  br. wpłynęła 1 oferta od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z siedzibą w Łomży.
Oferta ta spełniała wymagania określone w ogłoszeniu i dlatego też została zaakceptowana.
22 czerwca 2010 r. została podpisana umowa na realizację przedmiotowego zadania z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Odział Okręgowy w Łomży.

Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-07-08 13:32
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-07-08 13:32
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-10-13 12:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 312