Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Unieważnie przetargu ,, Budowa boiska sportowego w Miastkowie"


                                                                                                                           Miastkowo dn. 22.06.10 r.


Nr sprawy FPZ.341-7/10


OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  


Dot. przetargu nieograniczonego Nr FPZ.341-7/10
na realizację inwestycji p.n.:Budowa boiska sportowego w Miastkowie

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Miastkowo,18-413 Miastkowo,  ul. Łomżyńska 32
Tel. (86) 217-48-29, fax (86) 217-48-29
ogłasza unieważnienie postępowania o zamówieniu publicznym na:
Budowę boiska sportowego w Miastkowie
-zgodnie z art. 93 ust .1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2007r., Nr 223,
poz. 1655) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty, co uniemożliwi zawarcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
                                                                                                 Wójt
                                                                                    Lidia Małgorzata Grzejka

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Chełstowska-Wie
Wprowadził(a) :Agnieszka Chełstowska-Wierzba2010-07-22 11:02
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2010-07-23 07:23
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-10-13 12:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 342