Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze oferty- Przebudowa dróg gminnych we wsi Nowosiedliny


Miastkowo dn. 23.07.10 r.


FPZ. 341- 8/10


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Miastkowo działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Przebudowę dróg  gminnych we wsi Nowosiedliny

1.Zamawiający po dokonaniu oceny oferty, wybrał ofertę złożoną przez wykonawcę prowadzącego  firmę o nazwie :

UNIBEP S.A.
     ul. 3 maja 19
  17-100 Bielsk Podlaski
MAKBUD Oddział UNIBEP
Spółka Akcyjna w Łomży,
18-402 Łomża, ul. Poligonowa 12

2.Wybrana oferta otrzymała 100 punktów, ponieważ była najkorzystniejsza.
3.Wybrana oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego, wpłynęły 3  niżej wymienione oferty firm:

1)PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Sikorskiego 156
18-400 Łomża
Oferta otrzymała 96,82  punktów.

2)MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o.
W Białymstoku z/s w Hryniewiczach
Hryniewicze75/1 15-213 Białystok
Oferta otrzymała 85,13  punktów.

3)   UNIBEP S.A.
ul. 3 maja 19
17-100 Bielsk Podlaski
MAKBUD Oddział UNIBEP Spółka Akcyjna w Łomży,
18-402 Łomża, ul. Poligonowa 12
Oferta otrzymała  100 punktów.

                                                                                    
                                                                                                  Wójt
                                                                                         Lidia Małgorzata Grzejka

                                                            

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Chełstowska-Wie
Wprowadził(a) :Agnieszka Chełstowska-Wierzba2010-07-23 11:38
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2010-07-23 11:40
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-10-13 12:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 334