Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Przebudowa dróg gminnych we wsi Tarnowo


Miastkowo dn. 28.07.10 r.


FPZ. 341- 9/10


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Miastkowo działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Przebudowę dróg  gminnych we wsi Tarnowo

1.Zamawiający po dokonaniu oceny oferty, wybrał ofertę złożoną przez wykonawcę prowadzącego  firmę o nazwie :

BIK-PROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
18-400 Łomża ul. Poligonowa 32

2.Wybrana oferta otrzymała 100 punktów, ponieważ była najkorzystniejsza.
3.Wybrana oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego, wpłynęły 2  niżej wymienione oferty firm:

   1) UNIBEP S.A.
      ul. 3 maja 19
       17-100 Bielsk Podlaski
        MAKBUD Oddział UNIBEP
        Spółka Akcyjna w Łomży,
       18-402 Łomża, ul. Poligonowa 12
Oferta otrzymała 95,4  punktów.

2) BIK-PROJEKT
      Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
      18-400 Łomża ul. Poligonowa 32
Oferta otrzymała  100 punktów.

                                                                                    
                                                                                                        Wójt
                                                                                         Lidia Małgorzata Grzejka

                                                            

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Chełstowska-Wie
Wprowadził(a) :Agnieszka Chełstowska-Wierzba2010-07-29 07:25
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2010-07-29 08:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-10-13 12:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 351