Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze oferty- Budowa małej infrastruktury turystycznej w Miastkowie


Miastkowo dn. 12.08.10 r.


FPZ. 341- 11/10


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Miastkowo działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Budowa małej infrastruktury turystycznej w Miastkowie

1.Zamawiający po dokonaniu oceny oferty, wybrał ofertę złożoną przez wykonawcę prowadzącego  firmę o nazwie :
Zakład Drogowy
,,KAFIL''
18-400 Łomża, ul. Kalinowa 31

2.Wybrana oferta otrzymała 100 punktów, ponieważ była najkorzystniejsza.
3.Wybrana oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego, wpłynęły 2  niżej wymienione oferty firm:

1),,K D L" Monika Tyszka
ul. Berlinga 7/5
07-410 Ostrołęka
Oferta otrzymała 92,33  punktów.

  2) Zakład Drogowy,,KAFIL''
       18-400 Łomża, ul. Kalinowa 31
Oferta otrzymała  100 punktów.

                                                                                                 Wójt
                                                                                       Lidia Małgorzata Grzejka  
                                                                                      

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Chełstowska-Wie
Wprowadził(a) :Agnieszka Chełstowska-Wierzba2010-08-12 11:08
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2010-08-12 12:06
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-10-13 12:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 369