Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Unieważnienie przetargu- Budowa boiska sportowego w MiastkowieMiastkowo dn. 24.08.10 r.

 

 

Nr sprawy FPZ.341-12/10

 

 

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dot. przetargu nieograniczonego Nr FPZ.341-12/10

na realizację inwestycji p.n.:Budowa boiska sportowego w Miastkowie

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miastkowo,18-413 Miastkowo,  ul. Łomżyńska 32

Tel. (86) 217-48-29, fax (86) 217-48-29

ogłasza unieważnienie postępowania o zamówieniu publicznym na:

Budowę boiska sportowego w Miastkowie

    -zgodnie z art. 93 ust .1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223,

    poz. 1655) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty, co uniemożliwi zawarcie umowy

    w sprawie zamówienia publicznego.

 

                                                                                                    Wójt

                                                                                        Lidia Małgorzata Grzejka


Wprowadził(a) :Agnieszka Chełstowska-Wierzba2010-08-24 12:53
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2010-08-24 13:24
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-10-13 12:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 363