Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze ofert- Dostawa oleju napędowego na potrzeby Urzędu Gminy Miastkowo


                                                                                           Miastkowo dn. 17.12.10 r.
 
 
FPZ. 341- 14/10
 
 
                                                     INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
Wójt Gminy Miastkowo działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
,,Dostawa oleju napędowego na potrzeby Urzędu Gminy Miastkowo,,
 
1. Zamawiający po dokonaniu oceny oferty, wybrał ofertę złożoną przez wykonawcę prowadzącego  firmę o nazwie :
Benzol Sp.z o.o.
ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka
 
2. Wybrana oferta otrzymała 100 punktów, ponieważ była najkorzystniejsza.
3. Wybrana oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
4. Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego, wpłynęły 2  niżej wymienione oferty firm:
 
 
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
,,Kurpiewski" Jan Kurpiewski
ul.Strusia 9, 18-400 Łomża
Oferta otrzymała 95,79 punktów.
 
 
2. Benzol Sp.z o.o.
ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka
Oferta otrzymała 100  punktów.
 
 
 
                                                                                   Wójt
                                                                              Jerzy Wróblewski  

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Chełstowska-Wie
Wprowadził(a) :Agnieszka Chełstowska-Wierzba2010-12-17 11:23
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2010-12-17 13:01
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-10-13 12:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 277