Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Budowa boiska sportowego w Miastkowie


Miastkowo dn. 30.12.10 r.
 
FPZ.341-15/10
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
Wójt Gminy Miastkowo działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
,,Budowę boiska sportowego w Miastkowie"
 
1. Zamawiający po dokonaniu oceny oferty, wybrał ofertę złożoną przez wykonawcę prowadzącego firmę o nazwie :
 
Mroczkowski Krzysztof PUH
Centrum Budownictwa-Dociepleń
MROCZKOWSKI
ul.Poznańska 37, 18-400 Łomża
 
2. Wybrana oferta otrzymała 100 punktów, ponieważ była najkorzystniejsza.
3. Wybrana oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego, wpłynęły 7   niżej wymienione oferty firm:
 
1. Konsorcjum firm:
 
1) Przedsiębiorstwo BUDO-LAND
 
Piotr Krupiński, Elżbieta Perkowska Sp.j.
06-400 Ciechanów, ul. Śmiecińska 9
 
2) Zygmunt Antoni Guzik
Zakład Usługowy Z.A. Guzik
06-400 Ciechanów, ul.Juranda 8
 
Oferta otrzymała 83,79 punktów.
 
2. Roboty Ogólnobudowlane
    Konserwacja Zabytków
    Andrzej J. Wszeborowski
    18-400 Łomża, Al. Piłsudskiego 82
 
    Oferta otrzymała 76,65 punktów.
 
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
    "MAREX"- Marek Andrzejczyk
    07-410 Ostrołęka, ul. Targowa 37 A
 
    Oferta otrzymała 83,73 punktów.
 
4. P.H.U. -W.S.C.
    Waldemar Sałata
    18-500 Kolno, ul. Grunwaldzka 40
 
    Oferta otrzymała 76,93 punktów.
 
5. Przedsiębiorstwo
    Produkcyjno-Usługowo-Hadlowe
    ,,HYDROBUD"
    Stefan Brzozowski
    07-410 Ostrołęka, ul. Targowa 26 B
 
    Oferta otrzymała 85,90 punktów.
 
6. Mroczkowski Krzysztof PUH
    Centrum Budownictwa-Dociepleń
    MROCZKOWSKI
    ul.Poznańska 37, 18-400 Łomża
 
    Oferta otrzymała 100 punktów.
 
7. Przedsiębiorstwo
    Handlowo-Produkcyjno-Usługowe
    "WÓDEX"
    Wacław Dąbrowski
    18-413 Miastkowo, ul. Warszawska 10
 
    Oferta otrzymała 93,01   punktów.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Chełstowska-Wie
Wprowadził(a) :Agnieszka Chełstowska-Wierzba2010-12-30 13:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-12-30 13:26
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-10-13 12:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 486