Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Zamówienia publicznego na wykonanie Remontu Świetlicy Wiejskiej w Miastkowie, w ramach działania 312,322,323 „Odnowa i Rozwój wsi” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego


Dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie Remontu Świetlicy Wiejskiej w Miastkowie, w ramach działania 312,322,323 „Odnowa i Rozwój wsi” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
ZAWIADOMIENIE
 
Zamawiający działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych ( Dz. z  2010r. Nr 113, poz.759), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu Swietlicy wiejskiej w Miastkowie, w  ramach działania 312,322,323  „ Odnowa i Rozwój wsi ” Do wyznaczonego terminu wpłynęło 21 ofert.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i nie podlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Wygrała oferta nr 12 Wykonawcy prowadzącego firmę JAKKON Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce ul. Targowa 39/3, 07-412 Ostrołęka, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów -100  
 
Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają  wymagania określone w specyfikacji.
 
Poniżej przestawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców wraz z przyznaną punktacją.
 
Numer ofertyFirma ( nazwa) oraz adres WykonawcyKryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją
1.R.M.Budownictwo Makal, Siegenczuk spółka Jawna Ignatki 40/1, 16-060 KleosinCena 100%93,6
2.P.W."ZAGŁOBA" Ewelina Byczek-Kalinowska ul. Wypoczynkowa 18A, 15-523 BiałystokCena 100%78,6
3.KOLBUD" Sp.J. Waldemar i Bogumiła Skrodzcy, ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 KolnoCena 100%83,8
4.PHU "AKUSTYKA"Krzysztof Kossakowski, Zabawka 11, 18-421 PiątnicaCena 100%94,1
5.Firma Handlowa "ARTMED" J.Sienkiewicz, A.Kęsy Spółka Jawna, ul. Św. Antoniego 18 lok. 3, 97-200 Tomaszów Maz.Cena 100%48,7
6.Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "MARSBUD" S.C. Wojciech Zawadzki, Sławomir Sulkowski, ul. Wyszyńskiego 20, 18-400 ŁomżaCena 100%82,3
7.Firma Handlowo-Usługowa "Mag-Bud" Piotr, Lipski ul. Nowo-Osiedle 11,  19-203 GrajewoCena 100%73,7
8.Usługi Remontowo-Budowlane Waldemar Olender, ul. Gorbatowa 24/48, 07-410 OstrołękaCena 100%93,5
9.PHU' "RAKOCZY" SC Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 OstrołękaCena 100%78,6
10.Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt, ul. Denisiewicza 10, 07-410 OstrołękaCena 100%95,5
11.NSTALATORSTWO SANITARNE i C.O Andrzej Banach, ul. Konstytucji 3Maja 2A/55, 18-400 ŁomżaCena 100%95,6
12.JAKKON Sp. z o.o. ul., Targowa 39/3, 07-412 OstrołękaCena 100%100
13.ZAKŁAD OGÓLNO BUDOWLANY Tadeusz Jastrzębski, ul. Jarzębinowa 1, 07-410 OstrołękaCena 100%82,9
14.Zakład Remontowo-Budowlany mgr Sylwester Zawadzki, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12, 18-400 ŁomżaCena 100%74,5
15.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MAREX"- Marek Andrzejczyk, ul. Targowa 37A, 07-410 OstrołękaCena 100%87,0
16."REMAN" Firma Budowlano-Remontowa Krzysztof Niewiński, ul. Mazowiecka 1/18, 18-400 ŁomżaCena 100%97,7
17.Zakład Budowlany SC Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech, ul. Chabrowa 16, 18-400 ŁomżaCena 100%81,7
18.Przedsiębiorstwo Usługowe matex BUD Mateusz Ślesiński, Goski Duże 10, 18-300 ZambrówCena 100%66,8
19.Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Kuligowski, ul. Poznańska 51, 18-400 ŁomżaCena 100%93,1
20.Zakład Budowlano - Instalacyjny "DOMET" S.C.Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik, ul. Ks. Anny 2, 18-400 ŁomżaCena 100%74,0
21.ESCO PROJEKT ROMAN Dembowski, ul. Małachowskiego 1/107, 05-270 MarkiCena 100%79,6
Żadnych ofert nie odrzucono.
Nie wykluczono Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia.
Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia  przesłania niniejszego zawiadomienia wszystkim Wykonawcom.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-02-16 15:17
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-02-16 15:17
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-06-18 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 483