Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze oferty - Dostawa pospółki drogowej


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
Wójt Gminy Miastkowo działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„Dostawę pospółki drogowej”
 
1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, wybrał ofertę złożoną przez wykonawcę prowadzącego firmę o nazwie :
 
Pośrednictwo Handlowo – Ubezpieczeniowe
Barbara Skrodzka
ul. 250-lecia 11
18-420 Jedwabne
 
2. Wybrana oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100,
3. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
4. Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego, wpłynęły - 2 niżej wymienione oferty:
  • Pośrednictwo Handlowo – Ubezpieczeniowe, Barbara Skrodzka, ul. 250-lecia 11, 18-420 Jedwabne,
    Oferta otrzymała 100 punktów
  • Usługi Transportowe Jan Grzymała, Kobylin 26, 18-421 Piątnica
    Oferta otrzymała 82,4 punktów
5. Żadnych ofert nie odrzucono,
6. Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 
Wójt
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-04-19 11:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-04-19 11:02
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-06-18 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 352