Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Niedziela, 19 listopada 2017 roku :: Imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych w Gminie Miastkowo


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych w Gminie Miastkowo”

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych w Gminie Miastkowo”.

Do wyznaczonego terminu wpłynęło 3 oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 3 Wykonawcy: PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

 

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Przyznana punktacja

 Oferta nr 1

 KRI Marketing and Trading S.A.

ul. Piwna 28/31

80-831 Gdańsk

97,85 pkt

 Oferta nr 2

 Energa obrót

ul. Mikołaja Reja 29

80-870 Gdańsk

95,12 pkt

 Oferta nr 3

 PGE OBRÓT S.A.

ul. 8 - go Marca 6

35-959 Rzeszów

100 pkt

 

Żadnych ofert nie odrzucono.

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi wcześniej niż po upływie terminu wskazanego w art. 94 ust. 1 pkt. 2

 Wójt

Jerzy Wróblewski 

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk2012-02-16
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-02-16 13:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-02-16 13:36

  Wyświetleń : 102

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo