Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę działki z zasobu gminnego


I  N  F  O  R  M  A  C  J A 

O WYNIKU  PRZETARGU  PISEMNEGO  NIEOGRANICZONEGO

 NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ DZIAŁKI Z ZASOBU GMINNEGO

PRZEPROWADZONEGO DNIA 26 kwietnia 2012 r.

 

 Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

  Dnia 26.04.2012r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, komisja przetargowa przeprowadziła pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę  nieruchomości rolnej działki nr 247, położonej w obrębie wsi Czartoria.

 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg. katastru nieruchomości i  księgi wieczystej.

  Przedmiotem przetargu była dzierżawa działki nr 247 o powierzchni 2,64 ha, rola klasy IV b, V i VI,  własność Gminy Miastkowo, powiat Łomżyński, KW Nr LM1L/000049956/2 prowadzona  w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łomży.

 3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

  Do przetargu dopuszczono trzy osoby, które wpłaciły wadium w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.

 4. Cena  - wyjściowa stawka czynszu  rocznego oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu.

  600 zł rocznie

  wysokość czynszu uzyskanego w przetargu.


  1000 zł rocznie

 5. Imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako dzierżawca działki.

  Anna i Jerzy małżeństwo Janewicz, zamieszkali Miastkowo.

 

W Ó J T

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-04-27 13:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-04-27 13:14
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-06-18 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 202