Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

 Ogłoszenie wyniku konkursu – wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo.


Informuję, że dnia 21 maja  2012 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego  dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo – rodzaj zadania: obóz wypoczynkowy z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi.

Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 22 maja 2012 r. Termin składania ofert został określony na dzień 11 czerwca 20102 r. do godz. 1500.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży ul. Mickiewicza 12. Oferta spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i została wybrana do realizacji zadania zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo.

Komisja stwierdziła, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży ul. Mickiewicza 12 daje gwarancję wykonania zadania.


Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-06-25 15:19
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-06-25 15:19
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-06-18 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 227