Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Ogłoszenie wyniku konkursu – wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo


Informuję, że dnia 14 maja  2013 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego  dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo – rodzaj zadania: obóz wypoczynkowy z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi.
Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 20 maja 2013 r. Termin składania ofert został określony na dzień  5 czerwca  2013 r. do godz. 1500.
 
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 65-783 Zielona Góra ul. Prosta 53. Oferta spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i została wybrana do realizacji zadania  zorganizowania  wypoczynku letniego  dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo.
Komisja stwierdziła, że Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 65-783 Zielona Góra ul. Prosta 53 daje gwarancję wykonania zadania.
 
 
Wójt
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-06-18 12:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-06-18 12:41
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-02-04 12:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 200