Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Szkoła Podstawowa w Miastkowie: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej na 2015 rok


Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 50.000 zł netto lecz nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miastkowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę artykułów Żywnościowych do stołówki szkolnej na 2015 rok”

Do wyznaczonego terminu wpłynęło 12 ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Wygrały oferty:

Zadanie nr 1 - PIEKARNIA Edmund Białobrzewski ul. Poświątne 7 18-413 Miastkowo,

Zadanie nr 2 - WIOMAR Hurtownia Spożywcza ul. Poznańska 36A 18-400 Łomża,

Zadanie nr 3 – „Sokołów" Spółka Akcyjna Centralne Biuro Cen Aleja 550-lecia 1 08-300 Sokołów Podlaski,

Zadanie nr 4 - TMT Sp. z o.o. ZPChr ul. Wojska Polskiego 161 18-402 Łomża,

Zadanie nr 5 - Frutis Hurtownia warzyw i owoców. Piotrowski Kazimierz ul. Krzywa 10a, 18-400 Łomża,

Zadanie nr 6 - MARYWILSKA SP. Z O. O. ODDZIAŁ BIAŁYSTOK ul. Składowa 10 15-399 Białystok.

Żadnych ofert nie odrzucono. Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Alicja Jadwiga Dobrowolska


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-16 14:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-16 14:02
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-06-10 10:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 308