Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo


W dniu 19 maja 2008 r. Wójt Gminy Miastkowo ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodziezy z Gminy Miastkowo.

W dniu 24 czerwca 2008 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonała rozpatrzenia i oceny ofert.
Zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie do dnia 23 czerwca br złożono 1 oferte


1. Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie, 06-500 Mława, ul. Narutowicza 6.

Powyższa oferta spełnia warunki konkursu.

Wójt Gminy Miastkowo przyznał realizację zadania - Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie.
Na wsparcie organizacji obozu letniego dla 20 dzieci z Gminy Miastkowo, Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania 7.000 zł zł ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z umową.

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2008-07-08 12:49
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-07-08 12:58
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-02-02 10:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 252