Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu oferty na realizacje zadania publicznego - organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo.


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873) unieważniam otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu- rodzaj zadania: organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Miastkowo .

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta od Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jaguary” w Miastkowie. Przedłożona oferta nie daje gwarancji należytego wykonania zadania.

Miastkowo, 2007.08.28

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2007-08-28 14:54
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-08-28 15:02
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-02-02 10:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 263