Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo


W dniu 15 maja 2007 r. Wójt Gminy Miastkowo ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze organizacji weypoczynku letniego dla dzieci i młodziezy z Gminy Miastkowo.

W dniu 25 czerwca 2007 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonała rozpatrzenia i oceny ofert.
Zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie do dnia 18 czerwca br złożono 2 oferty:

1. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Mickiewicza 12.

2. Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie, 06-500 Mława, ul. Narutowicza 6.

Korzystniejszą ofertę złożyło Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie.

Wójt Gminy Miastkowo postanowił przyznać realizację tego zadania organizacji, która zaoferowała korzystniejsze warunki - Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie.
Na wsparcie organizacji obozu letniego dla 18 dzieci z Gminy Miastkowo, Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania 5.940 zł zł ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z umową.

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2007-06-28 09:34
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-06-28 09:41
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-02-02 10:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 244